Đại diện học viên chúc mừng các thầy giáo. 
Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của các thế hệ nhà giáo ngành hậu cần, tài chính qua các thời kỳ; đồng thời khẳng định quyết tâm xây dựng mối quan hệ đoàn kết, nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục - đào tạo, xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, xây dựng HVHC xứng đáng là trung tâm giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học hậu cần, tài chính quân sự uy tín của Quân đội.

 

Được biết, năm 2016, HVHC có một đồng chí được phong hàm giáo sư, 3 đồng chí được phong hàm phó giáo sư. Đến nay, hơn 70% nhà giáo của học viện có trình độ sau đại học.

Nguồn http://www.qdnd.vn/